LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................

• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนสินเชื่อ


    
           ธนาคารแลนด์  แอนด์  เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) โดย นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) นายสมศักดิ์  ดีมงคลสุข ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 3 (ที่ 1 จากซ้าย) ให้การสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 1,500 ล้านบาท แก่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีนายโกวิท  รุ่งวัฒนโสภณ  กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายบุญชู  วงศ์ภักดี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อนำไปเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่ง บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แก่ผู้ซื้อรถยนต์รายย่อย ณ  LH Bank สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้