LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
แผนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (ภาคใต้)

คำร้องขอผ่อนผันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (กรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ตามที่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในเดือนเมษายนนั้น
การเปลี่ยนแปลงการรับเล่มทะเบียน

การเปลี่ยนแปลงการรับเล่มทะเบียน
เครื่องหมายรับรองสมาชิกโครงการ CAC

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธนชาต รวม 12 บริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีแนวทางให้บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือแจ้งเตือนค้างชำระ 2 งวด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือแจ้งเตือนค้างชำระ 2 งวด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti Corruption)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2557 (TH/ENG)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11
"ราชธานีลิสซิ่ง ตัวจริง เรื่อง สินเชื่อรถเฉพาะกลุ่ม"

"ราชธานีลิสซิ่ง ตัวจริง เรื่อง สินเชื่อรถเฉพาะกลุ่ม" รถยนต์เพื่อการพาณิชย์, รถแท๊กซี่, รถขนส่งผู้โดยสาร, รถจักรยานยนต์ใหญ่ (Big Bike)
“ผมไม่เคยคิดว่าผมคือนักธุรกิจ ผมทำงานด้วยความสนุก และเต็มที่กับมัน”

โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ” ผู้บุกเบิกซุปเปอร์มาร์เก็ตรถยนต์มือสองย่านรัชดาภายใต้อาณาจักรราชธานีลิสซิ่ง” เปิดใจเผยเคล็ดลับการบริหารงานยึดหลัก “บริการ และรวดเร็ว” เป็นสิ่งสำคัญ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนสินเชื่อ

ธนาคารแลนด์  แอนด์  เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ให้การสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 1,500 ล้านบาท
 
บริษัทราชธานีลิสซิ่งในเครือธนชาต เสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหญ่

อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.50% ต่อปี โดยมีหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด
บจก.ราชธานีลิสซิ่ง (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
FAQ : คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่ทางลูกค้าสอบถามเข้ามาบ่อย ทางทีมงาน บริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงได้รวบรวมไว้ดังนี้
 
SMART CAR SMART CASH

บริการสินเชื่อรถยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มมูลค่ารถยนต์ของท่านเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ใน การลงทุนหรือใช้จ่ายยามจำเป็นได้
รถยนต์กว่า 200 คันที่ car-2-buy

รถยนต์กว่า 200 คัน กำลังรอท่านเป็นเจ้าของด้วยเงือนไขพิเศษสุด ในราคาที่คุณต้องยิ้นได้มีให้ท่านเลือกได้แล้วผ่าน  และพบกับเราได้ทุกวันที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น
 
เต็นรถยนต์คุณภาพต้องที่นี่ nkcarplaze

เต็นคุณภาพดี แวะชมเต็นรถยนต์ได้ที่ มีรถยนต์มากมายตามแต่สไตล์ที่คุณชอบ พร้อมเป็นเจ้าของได้แล้ววันที่นี่เท่านั้น