LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   สมัครงาน

..............................................

• เจ้าหน้าที่ประกันภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตามลูกค้าที่จัดเช่าซื้อเพื่อต่ออายุประกันภัยรถยนต์
- จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิ์การ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสประจำปี
- ทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (8.30 - 17.00 น.) หยุดตามวันหยุดของธนาคาร ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร